چاپگر جوهرافشان www.parsentekhab.com

چاپگرهاي جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گرديدند. شايد يكي از مهمترين دلايل رشد سريع اين نوع از چاپگرها قيمت مناسب آنها نسبت به كيفيت و كارآئي آنان باشد. يك چاپگر جوهر افشان ، چاپگري است كه براي ايجاد تصاوير ، قطرات ( ذرات ) بسيار كوچكي از جوهر را بر روي كاغذ پخش مي كند ( پاشيدن ) .
برترین عنوان
HP 5

 
کلید واژه ها :

چاپگر جوهرافشان, printer inkjet, پرینتر ، پرینتر جوهرافشان